slide layer
slide layer
slide layer
slide layer

copyright

طپش قلب

طپش قلب احساس نا خوشایند از ضربان قلب است.یک فرد سالم به طور معمول متوجه کارکرد قلب خود نمی شود.
هر وقت فردی ضربان قلب خود را حس کرد می توان گفت وی از طپش قلب شکایت دارد.
طپش قلب بیماری نیست بلکه نشانه ای از بیماریهای مرتبط یا غیر مرتبط با قلب است که ممکن است بی اهمیت و بی خطر باشد یا حکایت از یک مشکل جدی داشته باشد.
باید توجه کرد که طپش قلب مثل سردرد یک احساس شخصی و منحصر به فرد است که فقط بیمار آنرا درک می کند وپزشک با هیچ ابزاری نمی تواند آن را مشاهده و لمس کند ولی بر اساس توصیفی که بیمار از این احساس(طپش قلب) بیان می کند پزشک می تواند با شرح حال و معاینه و ابزارهای تشخیصی دیگر پی به علت آن ببرد و بیمار را درمان کند.
در بیشتر موارد علت طپش قلب غیر قلبی است.مثلا اضطراب،کم خونی، پر کاری تیرویید، تب و غیره می توانند باعث طپش قلب شوند.
ممکن است اختلال در سیستم برقی یاضربان ساز قلب باعث طپش شود:
ضربان قلب کند، ضربان قلب تند، ضربان قلب نابجا(زودرس) و ضربا ن نا منظم
گاهی اوقات اختلال در ساختمان قلب با دریچه ها بدون بی نظمی باعث احساس ضربان محکم قلب (نوعی طپش قلب می شود).